Familierelatie tussen man en vrouw

De psychologie van familierelaties tussen man en vrouw

De psychologie van familierelaties tussen man en vrouw
Inhoud
 1. Waar zijn familierelaties op gebouwd?
 2. Soorten en hun kenmerken
 3. Oorzaken van crises
 4. Hoe herstel je het?
 5. fouten
 6. Advies van een psycholoog

Familierelaties zijn geen gemakkelijke zaak, wat vaak niet elke psycholoog kan begrijpen. Hier moet je niet alleen die omstandigheden analyseren die zich op een bepaald moment in de problemen tussen man en vrouw hebben voorgedaan, maar ook de hele geschiedenis van hun relatie. En je moet waarschijnlijk beginnen vanaf het moment van wederzijdse liefde. De wortels groeien het vaakst van daaruit. We begonnen onze relaties verkeerd te creëren in een vroeg stadium van gezinsvorming - en nu plukken ze daar de vruchten van.

Waar zijn familierelaties op gebouwd?

De basis van elke gezonde menselijke relatie is vertrouwen, eerlijkheid en wederzijds respect. Deze kwaliteiten of hun afwezigheid komen vooral levendig tot uiting in het gezin - zonder hen zal het niet lang duren. Natuurlijk zijn jonge mensen verenigd door liefde. Als hun liefde ongeïnteresseerd en onvoorwaardelijk is, zal het de belangrijkste factor zijn die het gezin bij elkaar houdt en helpt om door alle beproevingen heen te gaan.

Soorten en hun kenmerken

De psychologie van familierelaties identificeert de volgende hoofdtypen familierelaties:

 • partner - ze kunnen ook samenwerking worden genoemd, wanneer relaties op gelijke voorwaarden zijn gebouwd. De leukste en meest stabiele relatie.
 • Wedstrijd - een volledig gezonde manier van relaties, wanneer echtgenoten wedijveren om gemeenschappelijke doelen te bereiken, op voorwaarde dat er goede wil tussen hen blijft. Anders kunnen ze uitgroeien tot rivaliteit.
 • Wedstrijd - uit zich in de wens van de echtgenoten om elkaar te domineren.In dit soort relaties is het moeilijk voor partners om tot een consensus te komen over gemeenschappelijke belangen, in plaats daarvan geeft iedereen om zijn eigen belangen. Dit ondermijnt de gezinscohesie enorm.
 • Antagonisme - Scherpe confrontatie tussen partners, voortkomend uit concurrentieverhoudingen. Zo'n gezin houdt alleen stand om dwingende externe redenen, intern verenigt niets het, relaties gaan op een breuk.

Naast de klassieke soorten interpersoonlijke relaties zijn er ook relaties in het gezin gebaseerd op het spel van jaloezie, stilte, aanpassing. Stilte is wanneer alle ontevredenheid ijverig stil is, alleen om een ​​relatie in stand te houden. Er zijn situaties waarin gezinnen op contractbasis bestaan.

Accommodatierelaties kunnen anders zijn. Eén echtgenoot kan bescherming zoeken of de rol van verlosser, slachtoffer of beul spelen. En ook heel vaak in dit soort relaties behandelt de man zijn vrouw als een bediende of huishoudster.

In contractuele relaties heerst in de eerste plaats materiële of morele berekening. Dergelijke huwelijken zijn gebaseerd op een mondelinge of schriftelijke overeenkomst.

Oorzaken van crises

Familiecrises ontstaan ​​meestal om de volgende redenen.

 • Onredelijke verwachtingen aan een of beide kanten (vaker een materieel vlak, soms een spiritueel vlak). In zo'n gezin heeft een van de echtgenoten een eenzijdige kijk op de verantwoordelijkheid om voor het gezin te zorgen. Hij of zij stelde zich voor dat hun helft hen financieel rijker zou maken: zorgen voor spullen, huisvesting, reizen, enzovoort.
 • De tegenstrijdige opvattingen over het beheer van de economie. Een man verwacht bijvoorbeeld dat, net als in zijn ouderlijk gezin, zijn vrouw hem in de keuken zal bedienen, en zij, die hem als onafhankelijk beschouwt, laat hem voor zichzelf zorgen.
 • Tegengestelde opvattingen over ouderschap. In het gezin van een meisje is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat ouders samen met het kind lopen, en de man gelooft dat dit de zorg van de moeder is. Dit kan verwarring veroorzaken bij een getrouwd stel.
 • Routine, gebrek aan familietradities. Het gebeurt zo dat het in het gezin van een van de echtgenoten gebruikelijk is om bepaalde feestdagen te vieren, deze op een speciale manier door te brengen, en voor de tweede helft kunnen deze tradities onaanvaardbaar zijn. Bijvoorbeeld: een echtgenoot is gewend vakanties te vieren in een restaurant met vrienden in een rumoerig gezelschap, en zijn vrouw viert graag in een rustige familiekring. De onbetwistbare factoren, waardoor de relaties verslechteren, zijn de eentonigheid en de alledaagse problemen.
 • De reden voor de crisis kan ook worden verklaard door het feit dat de gevoelens van de echtgenoten zijn bekoeld. Dit kan heel goed gebeuren wanneer relaties worden opgebouwd op basis van externe factoren: een goed uiterlijk, materiële zekerheid. Als de spirituele ondersteuning aanvankelijk zwak is in een relatie (er zijn geen gemeenschappelijke interesses, hobby's, wereldbeelden), dan ontstaat er een leegte in de relatie wanneer de eerste heldere gevoelens bekoelen.
 • Het psychologische klimaat in het gezin hangt ook af van de emotionele kenmerken van de echtgenoten, hun verschil in temperament. Als een van de echtgenoten afgemeten en evenwichtig is, en de andere heftig reageert op elk klein ding, dan kan de eerste de emotionele veranderingen van de tweede snel beu worden.
 • Soms treedt een relatiebreuk op na de geboorte van een kind in het gezin. Koude relaties tussen echtgenoten ontstaan ​​​​door het feit dat een jonge moeder zich volledig wijdt aan de zorg voor de baby en minder aandacht schenkt aan haar man. Of de man schuift de verantwoordelijkheid voor het kind volledig af op zijn vrouw, zodat ze simpelweg geen tijd heeft voor zichzelf of voor haar man.

Diagnostiek van crises in gezinsrelaties is gericht op het identificeren van destructieve attitudes die verband houden met de manier van communiceren in een bepaald gezin en het zorgen voor elkaars gevoelens, met de methoden van huishouden en opvoeding van kinderen, met het beeld van gezinsvrije tijd, evenals met verantwoordelijkheid voor de materiële ondersteuning van het gezin. En een ander belangrijk punt in de gezinsdiagnostiek is het vermogen van partners om elkaar te accepteren.

Hoe herstel je het?

De volgende acties kunnen helpen om de verstoorde sfeer tussen gezinsleden te herstellen.

 • Ten eerste moet u uw houding ten opzichte van het huwelijk heroverwegen: als het materialistisch is of als uw huwelijk onder een contract staat, dan moet u geen diepe gevoelens en toewijding van uw partner verwachten. Probeer samen met hem uw overeenkomst aan te passen voor het algemeen nut.
 • Maak duidelijk: wie van jullie is verantwoordelijk voor het grootste deel van de huishoudelijke taken, wie is verantwoordelijk voor de materiële veiligheid. Om ervoor te zorgen dat echtgenoten elkaar beter begrijpen, moeten ze rollen toewijzen, beslissen wie verantwoordelijk is voor welk gebied van huishoudelijke, sociale en financiële verantwoordelijkheden.
 • Laat je soulmate doen waar je van houdt, hobby. Ontneem haar niet de kans om soms alleen te zijn - dit is een normaal verlangen. En sta jezelf ook toe om af en toe alleen te zijn.
 • Weet hoe u naar uw partner moet luisteren, zodat hij over iets belangrijks kan praten of een kookpunt kan uiten. Oprechte communicatie zal helpen om het ijs van onbegrip tussen jullie te doen smelten.
 • Soms zal het je helpen om hem beter te begrijpen en zijn gevoelens te accepteren als je jezelf in de schoenen van je man of vrouw plaatst.
 • Houd rekening met uw behoeften. Onderdruk uw gezonde interesses niet om uw echtgenoot te plezieren. Ontevredenheid kan leiden tot depressie of irritatie.
 • Plan een gezamenlijke vakantie, start familietradities. Dit zal helpen een harmonieuze relatie in stand te houden, niet alleen tussen man en vrouw, maar ook tussen ouders en kinderen.

Hoe moet een man zijn vrouw behandelen?

De man moet altijd onthouden dat hij tegenover een vrouw staat. En ondanks het feit dat ze op gelijke voet met hem werkt of zelfs enkele mannelijke taken vervult, blijft ze in haar ziel kwetsbaar en kwetsbaar, en de mannelijke taak is om haar kwetsbaarheid te beschermen. Het kan "heel diep" zijn en ze kan zelf haar vrouwelijkheid niet meer voelen, maar omwille van het gezinsgeluk is het de moeite waard om zich in te spannen.

 • Zeg vaker liefdevolle woorden tegen haar, laat ze gewoon oprecht en echt zijn. Houd je tedere gevoelens gewoon niet tegen terwijl ze zijn. Wees niet bang om jezelf te verspillen. Liefde heeft de eigenschap van vreugde - het gaf een vonk van warmte en in ruil daarvoor de vlam van liefde. Dat wil zeggen, vrouwen zijn erg gevoelig voor de manifestatie van echte gevoelens en reageren er altijd levendig op.
 • Om dezelfde reden dat uw vrouw in de eerste plaats een vrouw is, biedt u aan om enkele van haar verantwoordelijkheden op zich te nemen. U kunt met uw kind wandelen terwijl zij huishoudelijke klusjes doet, boodschappen doen op weg naar huis van haar werk, ontbijt maken, de tafel opruimen of wat dan ook, afhankelijk van uw gezinslevensstijl.
 • Luister naar de gemoedstoestand van je soulmate: misschien wil ze alleen zijn, of omgekeerd ben je niet veel samen.
 • Verplaats jezelf gewoon vaker in de positie van een echtgenoot. Als je de situatie van buitenaf bekijkt, kun je die goed zien en zien wat je vanuit je positie niet zag.

Hoe verander je een vrouw?

In de moderne wereld is het niet ongebruikelijk dat een vrouw mannelijke rollen op zich neemt: ze leidt een organisatie, leidt een huishouden, leidt haar man. Veel mannen proberen hun taken te behouden of terug te winnen en op basis hiervan ontstaan ​​vaak conflicten.

Daarom, om de harmonie in familierelaties te behouden, is het eerste dat een vrouw nodig heeft, haar rollen van man naar vrouw te veranderen.

 • Laat je man voor je zorgen, niet andersom.
 • Heroverweeg uw houding ten opzichte van het huishouden - netheid en comfort in het huis is het voorrecht van een vrouw, en reparaties en herschikkingen vereisen mannelijke kracht.
 • Zorg goed voor jezelf, ook tijdens je zwangerschapsverlof. Mannen laten zich inspireren door schoonheid.

Over het algemeen zouden vrouwen moeten leren hun echtgenoten meer te vertrouwen. Laat hem deelnemen aan het opvoeden van kinderen. Twijfel niet aan hem, als hij een verstandig persoon is - hij zal het aankunnen, omdat je jezelf aan hem hebt toevertrouwd.

Laat hem problemen met het gezinsleven en de vrije tijd oplossen. Zelfs als het lijkt dat hij alles verkeerd zal doen. Een gezin voor een man, maar ook voor jou, is immers een plek waar je jezelf wilt manifesteren, iets nieuws wilt creëren, iets nuttigs van jezelf wilt halen.

Leer de stemming van uw metgezel te begrijpen en bemoei u niet met zijn verlangen om soms te wisselen en te gaan vissen.Ontzeg jezelf niet je gezonde interesses en hobby's.

Het gezin bestaat uit twee helften, zodat elke partner er zijn volle waarde en voldoening in voelt.

fouten

Een veelgemaakte familiefout is het verschuiven van de verantwoordelijkheid naar een echtgenoot of omstandigheden. De partner wil zijn fouten niet toegeven, maar manipulerend benadrukt hij de fouten van zijn metgezel.

Laten we ook eens kijken naar andere fouten.

 • Gebrek aan naleving tussen echtgenoten. Als u er alleen op staat, helpt dit niet om het probleem op te lossen, maar vergroot het alleen de afstand tussen u.
 • Zelfopoffering aan je partner, werk, kinderen. Wanneer iemand zichzelf opoffert, geeft dat hem de tijdelijke bevrediging van zijn behoefte aan erkenning. En als de herkenning voorbij is, komt ontevredenheid.
 • Begeleiding alleen door materiële criteria. Deze fout kan zich zowel manifesteren in een constant verlangen om meer geld te verdienen, als in constante gedachten over werk, wat leidt tot afstomping van gevoelens en een "mechanische" houding ten opzichte van familieleden.
 • Uw wil opleggen aan uw partner. Zo'n fout is een plaag van moderne relaties, niet alleen in het gezin. Deze houding is een poging om de uniciteit van je partner uit te wissen, hem gelijk te stellen aan jouw normen.
 • Onjuiste rolomkering: mannen tonen passiviteit, ontlasten zich van de verantwoordelijkheid voor de materiële en spirituele componenten van het gezinsleven, terwijl vrouwen juist deze verantwoordelijkheid wegnemen.

Eenzijdige vaststelling van belangrijke beslissingen is ook het verkeerde standpunt van degenen die hun mening als de enige juiste beschouwen en geen rekening houden met de mening van hun partner. Het is waarschijnlijk dat de positie van zo'n persoon in de dialoog op de eerste plaats komt (hij is slimmer dan alle anderen).

Advies van een psycholoog

Hierboven stonden tips hoe je gezinsrelaties kunt verbeteren en wat een man en een vrouw daarvoor moeten doen. Maar het werk om het gezin te versterken houdt daar niet op. Gezonde relaties zijn het resultaat van het dagelijkse werk van elk van de gezinsleden. Voor degenen die bereid zijn zich in te spannen om het gezinsgeluk te behouden, is er een beschrijving van een goede, ondersteunende sfeer in huis en tips om dit te behouden.

 • Toestaan ​​om te zijn. Dit globale kenmerk betreft een breed scala aan aspecten van de relatie tussen echtgenoten. Laat je geliefde voelen en denken zoals hij wil, laat hem doen wat hij weet, laat hem doen wat hij weet. En dan krijg je in ruil daarvoor ook toestemming om te zijn - dit zal harmonie in je gezin creëren.
 • Wederzijds respect. Dit punt is een vervolg op het vorige. Respecteer de gedachten, gevoelens en acties van de partner - dit is waar de relatie in het gezin op is gebaseerd en een van de voorwaarden voor de stabiliteit ervan.
 • Steun elkaar. Een beetje natuurkunde: een tafel met een gebroken poot wordt onstabiel en valt opzij. Dit is ook de aard van relaties: bij gebrek aan steun van een ondersteunend deel - vrouw of echtgenoot - wordt de structuur (het gezin) onstabiel. Door uw echtgenoot te ondersteunen, draagt ​​u bij aan de veiligheid van uw vakbond.
 • Oprechtheid en openheid. "Mijn thuis is mijn kasteel". De betekenis van dit gezegde ligt niet alleen in het beschermen en ondersteunen van elkaars familieleden, maar ook in de mogelijkheid om open en oprecht te zijn zoals je bent. Dit is natuurlijk geen eenzijdige behoefte aan acceptatie, maar ook het vermogen om de oprechtheid van je partner te accepteren.
 • Een wederzijds verlangen om relaties te ontwikkelen. Relatieontwikkeling begint bij zelfontplooiing. Daarom wachten echtgenoten die streven naar harmonie in het gezin niet tot hun partner verandert, maar beginnen ze bij zichzelf. Vervolgens zal de andere helft proberen hem bij te houden op het pad om de beste eigenschappen in zichzelf te vormen.

Zie de volgende video voor de juiste relatie tussen man en vrouw.

geen commentaar

Mode

de schoonheid

huis